Το Φως Διαδίδεται στην Οπτική Ίνα 3D Real Model

Submitted by vasdrougas on Tue, 13/04/2021 - 15:19

General Info


Το Φως Διαδίδεται στην Οπτική Ίνα 3D Real Model
Abstract

Το Φως Διαδίδεται στην Οπτική Ίνα 3D Real Model

Δρ. Βασίλειος Αγ. Δρούγας

1ο και 2ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας  Πρέβεζα,  bdrougas@yahoo.com

Η δημιουργία του μοντέλου αυτού αποτέλεσε τη βάση για ένα εκπαιδευτικό σενάριο που χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα της Χημείας στη Β΄ Τάξη του Γυμνασίου για την εκμάθηση της λειτουργίας της οπτικής ίνας. Οι μαθητές δημιούργησαν ένα μοντέλο οπτικής ίνας σε ένα χαρτόνι και σχεδίασαν τη διεύθυνση διάδοσης μιας ακτίνας  κόκκινου και μπλε φωτός μέσα σε αυτή. Μετά σχεδίασαν ένα ακόμα μοντέλο με την οπτική ίνα να σχηματίζει γωνία όπως αυτές που τοποθετούνται στις περιοχές της πόλης στις στροφές των δρόμων. Μελετήθηκε και εξηγήθηκε στους μαθητές γιατί δεν πρέπει η οπτική ίνα να κάνει μεγάλη γωνία, Για το σκοπό αυτόν οι μαθητές ανέτρεξαν για να βρουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Και δημιούργησαν ένα ακόμα σχέδιο με μια οπτική ίνα σε καμπύλη μορφή.

Δυο ακτίνες φωτός στην Οπτική Ίνα

 

Ινα σε Καμπύλη

Για το σκοπό της μελέτης και της πληρέστερης εξήγησης του φαινομένου της διάδοσης της φωτεινής ακτίνας μέσα στον καθαρό κρύσταλλο της οπτικής ίνας δημιούργησα ένα τρισδιάστατο πραγματικό μοντέλο οπτικής ίνας από απλά υλικά όπου δημιουργήθηκαν ακτίνες φωτός με διαφορετικά χρώματα σχοινιού ώστε το φαινόμενο να είναι πιο εύκολο στην κατανόηση από τους μαθητές που δεν διαθέτουν ακόμα το επιστημονικό και θεωρητικό υπόβαθρο για το φως.

Μοντέλο Οπτικής Ινας

 

 

 

 

 

Με την παρουσίαση του πραγματικού μοντέλου τα παιδιά κατανόησαν τον τρόπο διάδοσης του φωτός μέσα στην κρυσταλλική οπτική ίνα και αντιληφθήκαν τον τρόπο με τον οποίο τη ακτίνα του φωτός ανακλάται στη εσωτερική επιφάνεια.

Μοντέλο 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να κατανοήσουν το φαινόμενο καλύτερα δόθηκαν ερωτήσεις που αφορούσαν την ανάκλαση του φωτός και παροτρύνθηκαν οι μαθητές να ψάξουν σε πηγές στο διαδίκτυο για πληροφορίες ενώ ανέτρεξαν και σε σχετικό βίντεο  στη διεύθυνση   https://youtu.be/LVRUwlt0_BM

Οι μαθητές πρότειναν να κατασκευάσουν ένα δικό τους μοντέλο και να δημιουργήσουν επίσης ένα παρόμοιο με αυτό που παρατηρήσαν στο διαδίκτυο στο Βίντεο.

 

Λέξεις-κλειδιά:  Φως , Ανάκλαση , Πραγματικό 3D μοντέλο, Οπτική Ίνα


STEAM2021 Conference
On
Practice's Language
Greek
STEAM discipline
Science
Science Area/Topic
Physics
License
CC BY-NC-SA

Audience and Educational Framework


Audience
Students
Audience competence
Beginner
Age Range
13-99
Educational/Training framework
Middle/junior high school

Educational Details


Educational Subject
ΦΥΣΙΚΗ και ΧΗΜΕΙΑ
Description of the practice

Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο προσωμοιώνει την διάδοση του φωτός μέσα από μια οπτική ϊνα και αποτελεί συμπληρωματική παρουσίαση του βιβλίου Χημείας της Γ Γυμνασίου. Σκοπός είναι να βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν τον τ΄ροπο με τον οποίο διαδίδεται το φώς σμέσα σε έναν καθαρό κρύσταλλο και ιδιαίτερα σε μια οπτική ίνα και να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της κίνσηης του φωτός μέσα από τη βασική του ιδιότητα της ανάκλασης. Εν προκειμένω στην εσωτερική επιφάνεις της οπτικής ίνας. Οι μαθητές μπορούν ανα αντιληφθούν μέσα από το παραγματικό τρισδιάστατο μοντέλο που δημιοθυργήθηκε πώς διαδίδονται δύο ακτίνες φωτός μέσα από το κυλινδρικό σώμα που έχει η καθαρού κρυστάλλου οπτική ίνα. 


Duration of practice realisation
2 days - 30 minutes
Difficulty
Medium
Educational Use
Ομαδικη Εργασία, πρόγραμμα σπουδών


Orientation/Focus
develop new skills
Delivery mode
Face to face learning


Implementation

(where and how the practice was implemented)
Educational material/resources (file/URL) accompanying the practice


Educational material/resources

License
CC BY-NC-SA
Educational Resource Type
simulation
Interactivity Type
active
Language

English

More comments about this Resource

Παραγματικο κατασκευασμένο μοντέλο στα πλαίσια της μελέτης 

Σχεδιασμός του οντέλου από τα παιδιά

Υλικό από το διαδίκτυο  https://youtu.be/LVRUwlt0_BM

Κατασκευές σε χαρτί


Rate this Practice

2 votes with an average rating of 5.

English