τροφική δηλητηρίαση

"Μικρόβια δε σας φοβάμαι …τους κανόνες πρόληψης πάντα θυμάμαι!!

Submitted by katnikolak on Fri, 09/04/2021 - 02:16

In this case scenario where there has been an instance of food poisoning experience of one of their classmates, the students of the 1st grade of primary school (this could also include children of the 2nd grade) decide to deal with Food safety. They are concerned with ensuring that food does not harm the consumer when he or she prepares, preserves, and / or consumes it depending on the use for which it is intended.