Εθνική εκδήλωση με θέμα «Εκπαίδευση STEM/STEAM education: δεξιότητες εκπαιδευτικών και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από τα αποτελέσματα του έργου STEAMonEdu»