Εκπαίδευση STE(A)M για εκπαιδευτές: «Σχεδιασμός, ενορχήστρωση και εφαρμογή της εκπαίδευσης STE(A)M

Το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (ΜΑΔΜ) του έργου STEAMonEdu πρόκειται σύντομα να διατεθεί ξανά! Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας καταγράφοντας το ενδιαφέρον σας και θα λάβετε ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης!


Γιατί;

Το πρόγραμμα υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών, συντονιστών ή διευθυντών εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και τους καθοδηγεί να καταστούν εκπαιδευτές, σχεδιαστές και ενορχηστρωτές εκπαίδευσης STE(A)M. Καλύπτει τις ανάγκες τους να κατανοήσουν, προσαρμόσουν, εφαρμόσουν και δημιουργήσουν σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες και πρακτικές STE(A)M που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοχή από τους μαθητές, των εκπαιδευτικών διεργασιών και δραστηριοτήτων μικρής και μεγάλης διάρκειας.


Τι θα μάθετε

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και θα αναπτύξουν δεξιότητες στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης STE(A)M

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STE(A)M

 • Δημιουργία περιεχομένου για την εκπαίδευση STE(A)M

 • Διαχείριση πόρων και διαδικασιών στην εκπαίδευση STE(A)M

 • Σύσταση κοινοτήτων, συμμετοχή και αλληλεπίδραση στο πλαίσιο κοινοτήτων

 • Πολιτικές στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STE(A)M

 • Πλαίσια προσόντων και ευκαιρίες δια βίου μάθησης.


Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν ή να διερευνήσουν την εκπαίδευση STE(A)M, όπως:

 1. ενεργούς εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες και τα περιβάλλοντα της τυπικής ή μη εκπαίδευσης,

 2. διευθυντές/συντονιστές σε όλες τις βαθμίδες της τυπική ή μη εκπαίδευσης,

 3. φοιτητές ή απόφοιτους πτυχιούχους


Διάρκεια

Πρόγραμμα 6 εβδομάδων με εκτίμηση 5-6 ωρών


Πού;

Διαδικτυακά στον ιστότοπο https://mooc.cti.gr/steamonedu.html


Περιεχόμενα προγράμματος

Εισαγωγική Εβδομάδα

 • Εισαγωγή στο MOOC

 • Γνωριμία με τους συμμετέχοντες

 • Εξοικείωση με την πλατφόρμα

 • Γνωριμία με τους δασκάλους

Εβδομάδα 1: Ο εκπαιδευτικός ως δάσκαλος-εκπαιδευτής-καθοδηγητής

 • Η εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M

 • Τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης που προάγουν την εκπαίδευση STE(A)M

 • Περιεχόμενο και εργαλεία για την εκπαίδευση STE(A)M

Εβδομάδα 2: Ο εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής και δημιουργός μάθησης

 • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων σχετικών με STE(A)M

 • Σχεδιασμός μαθημάτων σχετικών με STE(A)M

 • Δημιουργία περιεχομένου για εκπαίδευση STE(A)M

Εβδομάδες 3 και 4: Ο εκπαιδευτικός ως ενορχηστρωτής και διαχειριστής

 • Τεχνικές οργάνωσης διδασκαλίας για την εκπαίδευση STE(A)M

 • Μέθοδοι διαχείρισης της τάξης στην εκπαίδευση STE(A)M

 • Μέθοδοι διαχείρισης εκπαιδευτικών πόρων στην εκπαίδευση STE(A)M

 • Μέθοδοι διαχείρισης εργαστηρίου στην εκπαίδευση STE(A)M

 • Μέθοδοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση STE(A)M

Εβδομάδα 5: Ο εκπαιδευτικός μέλος της κοινότητας

 • Κοινότητες STE(A)M για εκπαιδευτικούς

 • Ερευνητικές και επιχειρηματικές κοινότητες για την εκπαίδευση STE(A)M

 • Πολιτικές που προάγουν την εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M

Εβδομάδα 6: Ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας

 • Ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEA)M

 • Δια βίου μάθηση σχετική με την εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M

 • Ψηφιακές δεξιότητες, πλαίσια κι εργαλεία για εκπαιδευτικούς STE(A)M

 • Μεταβιβάσιμες δεξιότητες για εκπαιδευτικούς STE(A)M