Διαγωνισμός Φωτογραφίας STEAMonEdu


 Έχετε υλοποιήσει κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα STE(A)M στη σχολική σας τάξη και έχετε φωτογραφίες που δείχνουν πόσο ενδιαφέρουσα και συναρπαστική ήταν;

Λάβετε μέρος στον διαγωνισμό φωτογραφίας STEAMonEdu! Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Βοηθήστε μας να εμπνεύσουμε κι άλλους εκπαιδευτικούς STE(A)M!

Κανονισμός διαγωνισμού και κριτήρια αξιολόγησης

 • Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να υποβάλει μία ή περισσότερες φωτογραφίες για τον διαγωνισμό, αφού πρώτα εγγραφεί στην  πλατφόρμα STEAMonEdu.
 • Οι συνεργαζόμενοι φορείς στο STEAMonEdu θα ορίσουν τα μέλη της κριτικής επιτροπής η οποία θα αξιολογήσει τις φωτογραφίες και θα ανακοινώσει τις τρείς (3) καλύτερες εικόνες με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 1. Η φωτογραφία να εκφράζει τη διεργασία μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας STE(A)M
 2. Η φωτογραφία να αντανακλά την ενεργό συμμετοχή διαφόρων συμμετεχόντων
 3. Η φωτογραφία να έχει αισθητική ποιότητα, να είναι ελκυστική, να αποτυπώνει και να παρακινεί στην προσέγγιση της εκπαίδευσης STE(A)M.
 4. Ο αριθμός των ψήφων του κοινού και η μέση βαθμολογία, που θα δοθεί σε κάθε φωτογραφία (μέσω της πλατφόρμας STEAMonEdu) θα συνεκτιμηθεί.
 5. Κάθε διαγωνιζόμενος να έχει συμμετάσχει στο  Φόρουμ STEAMonEdu, επεξηγώντας το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει/έχουν ληφθεί η/οι φωτογραφία/ίες, καθώς επίσης και τον στόχο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Η επεξήγηση να είναι πλήρης, σχετική και να αποτελεί κίνητρο για άλλους ώστε να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες STE(A)M στη σχολική τάξη.
 • Η υποβολή φωτογραφίας συνεπάγεται αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού.

Προθεσμία υποβολής

Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 25 Μαρτίου 2021. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Μάιο 2021.

Μορφή φωτογραφίας

 • Έγχρωμη ή σε κλίμακα του γκρι εικόνα
 • Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 10MB
 • Επιτρεπόμενοι τύποι: png gif jpg jpeg

Βραβείο

 • Προβολή στα μέλη της κοινότητας STEAMonEdu (χορήγηση βραβείου/επαίνου)
 • Δημοσίευση των τριών καλύτερων εικόνων, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν την Τέχνη της STE(A)M Εκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στον ιστότοπο του έργου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλα κανάλια διάχυσης.

Άδεια δημοσίευσης και πνευματικά δικαιώματα

 • Υποβάλλοντας μια φωτογραφία στην Κοινότητα STEAMonEdu, οι διαγωνιζόμενοι συμφωνούν να τηρήσουν τους επίσημους κανόνες.
 • Κάθε διαγωνιζόμενος που υποβάλλει φωτογραφίες στην πλατφόρμα δηλώνει ότι είναι κάτοχος των δικαιωμάτων χρήσης και αναπαραγωγής τους, καθώς και ότι νομικά δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα αναπαραγωγής τους στα μέλη-φορείς της Κοινότητας STEAMonEdu, μέσω ψηφιακών πλατφορμών και έντυπων αρχείων, οι οποίες θα πραχθούν με αποκλειστικό στόχο την προώθηση του ίδιου του έργου και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω αυτού.
 • Εάν η φωτογραφία παρέχει πληροφορίες που αφορούν στους συμμετέχοντες, αυτός που την υποβάλλει δηλώνει ότι έχει άδεια διάχυσης.
 • Εάν η συμμετοχή σας επιλεγεί ανάμεσα στις τρεις καλύτερες, παρέχετε στην Κοινότητα STEAMonEdu μη αποκλειστικά, αμετάκλητα, παγκόσμια δικαιώματα χρήσης του ονόματός σας και της/των φωτογραφίας/ών σας σε ψηφιακές πλατφόρμες και σε έντυπα αρχεία, τα οποία θα παραχθούν αποκλειστικά με στόχο την προώθηση του ίδιου του έργου και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν έχετε ερωτήματα, επικοινωνήστε γραπτώς με τους εταίρους μας στο Colectic steamonedu@colectic.coop και στο CTI info@daissy.eap.gr

Περιμένουμε τη συμμετοχή σας με τις καλύτερες φωτογραφίες σας!