Despre Noi

Proiectul STEAMonEdu își propune să crească adoptarea și impactul educației STE(A)M, investind în comunitatea părților interesate și în dezvoltarea profesională a educatorilor.

Abordarea proiectului este de a nominaliza educatorii ca piloni ai punerii în aplicare a politicilor de educație STE(A)M și de a sprijini dezvoltarea lor profesională, fie prin participarea la un proces de învățare mixtă, fie prin participarea lor într-o comunitate de părți interesate. Schimbul de experiență, colaborarea și munca creativă a acestei comunități va fi susținut de platforma online de învățare reciprocă și de crowdsourcing.

Ca urmare a cercetărilor și tehnicilor creative care vor fi esențiale în rândul membrilor comunității, va fi elaborat cadrul de educație STE(A)M, care va include competențe, politici, metodologii, obiecte educaționale etc.

Aceste descoperiri vor fi utilizate pentru a proiecta programa de instruire pentru educatorii STE(A)M și cursul MOOC „Dezvoltarea profesională a educatorilor STE(A)M”. Pregătirea în sine va consta în două etape: la început MOOC va fi disponibil pentru toți cei interesați de acest subiect, și 500 de oameni sunt așteptați să se înscrie. Ulterior, 50 de absolvenți MOOC vor fi selectați pentru următoarea etapă, care va conține activități de formare online și care vor duce la producerea de șabloane de activități de învățare, proiecte și politici educaționale STE(A)M.

Proiectul va adopta o abordare participativă de jos în sus pentru a oferi:

  • O comunitate online de educatori care va colecta bune practici și va dezvolta în mod colaborativ politicile educației STE(A)M,
  • Un cadru educațional STE(A)M, care include un set de concepte, termeni și activități numit STEAM Body of Knowledge, șabloane de curriculum și activități de învățare, cu accent pe problemele diversității,
  • Cadrul de competență STE(A)M,  care va detalia competențele necesare dezvoltării și implementării activităților de educație STE(A)M (STEAMComp va specializa Cadrul digital de competență pentru educatori – DigCompEdu cu competențele specifice STE(A)M),
  • Profilul educatorului ST(E)AM, care va fi conceput pe principiile ESCO (Clasificarea Europeană Multilingvă a Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor),
  • Un curs mixt livrat prin intermediul platformei online care va utiliza OER – Resurse Educaționale Deschise, inclusiv un MOOC care vizează educatorii STE(A)M.
  • Un ghid de practici educaționale STE(A)M,
  • Un ghid privind politicile educaționale STE(A)M,
  • Un set de instrumente privind influențarea politicilor din domeniul ST(E)AM
  • Un ghid care vizează factorii decizionali din domeniul politicilor de educație STE(A)M (Recomandări privind politicile din domeniu),
  • Un instrument online de autoevaluare STE(A)M dezvoltat pentru organizațiile educaționale care implementează politici de educație STE(A)M, care vor implementa sau extinde instrumentul SELFIE.