Qui som

El projecte STEAMonEdu té com a objectiu augmentar l'adopció i l'impacte de l'educació STE(A)M mitjançant la inversió d'esforços en potenciar la comunitat de persones interessades i en el desenvolupament professional de les persones educadores i formadores.

L'enfocament del projecte és reconèixer a les persones educadores com els pilars de la implementació de les polítiques educatives STE(A)M i donar suport al seu desenvolupament professional ja sigui mitjançant una formació combinada o mitjançant la seva participació en una comunitat d'iguals. L'intercanvi d'experiència, col·laboració i treball creatiu d'aquesta comunitat serà recolzat per l'aprenentatge en línia i per una plataforma de crowdsourcing.

Com a resultat de la investigació i de l'aplicació de les tècniques creatives que seran fonamentals entre les persones membre de la comunitat, es produirà el marc educatiu STE(A)M, que inclourà competències, polítiques, metodologies, objectes educatius, etc.

Aquestes troballes s'utilitzaran per dissenyar el pla d'estudis de capacitació per a educadors STE(A)M i un MOOC sota el títol "Desenvolupament professional d'educadors STE(A)M". La formació en si tindrà dues etapes: al principi, el MOOC estarà disponible per a tots les persones interessades en el tema, i s'espera que s'inscriguin 500 persones. Posteriorment, es seleccionaran 50 persones graduades al MOOC per a la següent etapa, que contemplarà activitats de formació en línia i conduirà a la producció de plantilles d'activitats d'aprenentatge, projectes i polítiques educatives STE(A)M.

El projecte adoptarà un enfocament participatiu ascendent per aconseguir:

  • Una comunitat en línia d'educadors i educadores que recopilaran bones pràctiques i desenvoluparan, de forma col·laborativa, polítiques educatives STE(A)M,
  • Un marc educatiu STE(A)M, inclòs el cos de coneixement STE(A)M, plantilles de plans docents i activitats d'aprenentatge, amb un enfocament en temes de diversitat
  • El marc de competències STE(A)M, que detallarà les competències necessàries per a dissenyar i implementar activitats educatives STE(A)M (STEAMComp s'especialitzarà en el Marc de Competències Digitals per a Educadors - DigCompEdu amb competències específiques de STE(A)M)
  • El perfil d'l'educador o educadora STE(A)M, que es dissenyarà segons els principis d'ESCO (classificació europea multilingüe d'habilitats, competències, qualificacions i ocupacions)
  • Un curs semipresencial impartit a través de la plataforma en línia i utilitzant el seu contingut (REA), que inclou un MOOC dirigit a educadors STE(A)M.
  • Guia de pràctiques educatives STE(A)M.
  • Guia sobre polítiques educatives STE(A)M.
  • El kit d'eines per a la influència política STE(A)M.
  • Guia per als formuladors de polítiques educatives STE(A)M (recomanacions)
  • Una eina en línia d'autoavaluació de preparació STE(A)M per organitzacions educatives que implementen polítiques educatives STE(A)M, que implementaran o s'expandiran SELFIE.