Objectius

El projecte adoptarà un enfocament participatiu ascendent per aconseguir:

  • Una comunitat en línia d'educadors i educadores que recopilaran bones pràctiques i desenvoluparan, de forma col·laborativa, polítiques educatives STE(A)M,
  • Un marc educatiu STE(A)M, inclòs el cos de coneixement STE(A)M, plantilles de plans docents i activitats d'aprenentatge, amb un enfocament en temes de diversitat
  • El marc de competències STE(A)M, que detallarà les competències necessàries per a dissenyar i implementar activitats educatives STE(A)M (STEAMComp s'especialitzarà en el Marc de Competències Digitals per a Educadors - DigCompEdu amb competències específiques de STE(A)M)
  • El perfil de l'educador o l'educadora STE(A)M, que es dissenyarà segons els principis d'ESCO (classificació europea multilingüe d'habilitats, competències, qualificacions i ocupacions)
  • Un curs semipresencial impartit a través de la plataforma en línia i utilitzant el seu contingut (REA), que inclou un MOOC dirigit a educadors STE(A)M.
  • Guia de pràctiques educatives STE(A)M.
  • Guia sobre polítiques educatives STE(A)M.
  • El kit d'eines per a la influència política STE(A)M.
  • Guia per a les persones responsables de les polítiques educatives STE(A)M (recomanacions)
  • Una eina en línia d'autoavaluació de preparació STE(A)M per organitzacions educatives que implementen polítiques educatives STE(A)M, que implementaran o s'expandiran SELFIE.