Obiective

Proiectul va adopta o abordare participativă de jos în sus pentru a oferi:

  • O comunitate online de educatori care va colecta bune practici și va dezvolta în mod colaborativ politicile educației STE(A)M,
  • Un cadru educațional STE(A)M, care include un set de concepte, termeni și activități numit STEAM Body of Knowledge, șabloane de curriculum și activități de învățare, cu accent pe problemele diversității,
  • Cadrul de competență STE(A)M,  care va detalia competențele necesare dezvoltării și implementării activităților de educație STE(A)M (STEAMComp va specializa Cadrul digital de competență pentru educatori – DigCompEdu cu competențele specifice STE(A)M),
  • Profilul educatorului ST(E)AM, care va fi conceput pe principiile ESCO (Clasificarea Europeană Multilingvă a Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor),
  • Un curs mixt livrat prin intermediul platformei online care va utiliza OER – Resurse Educaționale Deschise, inclusiv un MOOC care vizează educatorii STE(A)M.
  • Un ghid de practici educaționale STE(A)M,
  • Un ghid privind politicile educaționale STE(A)M,
  • Un set de instrumente privind influențarea politicilor din domeniul ST(E)AM
  • Un ghid care vizează factorii decizionali din domeniul politicilor de educație STE(A)M (Recomandări privind politicile din domeniu),
  • Un instrument online de autoevaluare STE(A)M dezvoltat pentru organizațiile educaționale care implementează politici de educație STE(A)M, care vor implementa sau extinde instrumentul SELFIE.