Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών


Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα συμπεριλαμβάνει :

  1. Προσκεκλημένες ομιλίες (20’-30’)
  2. Επιστημονικές εργασίες (15’-20’)
  3. Εκπαιδευτικές Πρακτικές (10’-15’)
  4. Στρογγυλές τράπεζες (45’-75’) *
  5. Συμπόσια (90’-180’) *
  6. Επιμορφωτικές συνεδρίες (60-90’) *
  7. Εργαστήρια (90-120’)*
  8. Αναρτημένες Ανακοινώσεις (5’)


*Ειδικής μορφής συνεδρίες