Πρόσκληση Επιστημονικών Άρθρων

Οι επιστημονικές εργασίες (Πλήρη άρθρα -Full papers) που αφορούν σε ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες, θα πρέπει να ακολουθούν το παρακάτω υπόδειγμα του Συνεδρίου :

Για την υποβολή Επιστημονικού Άρθρου, πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο: