Πρόσκληση STEAM Εκπαιδευτικών Πρακτικών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Εκπαιδευτικές Πρακτικές με προσέγγιση STE(A)M από Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές όλων των ειδικοτήτων.

Αφορά σε Εκπαιδευτικές Πρακτικές, που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας, ή οπουδήποτε αλλού, όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας, Δ/θμιας, Τυπικής και Άτυπης Εκπαίδευσης. Εκτός από τη συμπερίληψή τους στα πρακτικά του συνεδρίου, η Εκπαιδευτική Πρακτική θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων.

Οι Εκπαιδευτικές Πρακτικές υποβάλλονται ΜΟΝΟ online στην Πλατφόρμα του έργου STEAMonEDU.

Για να υποβάλετε την Εκπαιδευτική Πρακτική, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • 1o Βήμα Συνδεθείτε στην πλατφόρμα STEAMonEDU πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο https://steamonedu.eu/platform/
  • 2o Βήμα: Συνδεθείτε εάν έχετε ήδη λογαριασμό, διαφορετικά εγγραφείτε πατώντας “Create new account” και αναμείνατε
  • 3ο Βήμα: Για να συνδεθείτε, κάντε “log in
  • 4ο Βήμα: Επιλέξτε “Add new Content
  • 5ο Βήμα: Επιλέξτε “Educational Practices”. Σας ανοίγει η φόρμα υποβολής της Πρακτικής που έχει τίτλο Create Educational Practice
  • 6ο Βήμα: Επιλέγετε STEAM2021 Conference. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων [General Info, Author (if different from uploader), Audience and Educational Framework, Educational Details, Implementation], είναι υποχρεωτική. Μετά τη συμπλήρωση κάθε πεδίου, πατήστε “Save”. Η γλώσσα μπορεί να είναι μια από τις επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου (Ελληνική ή Αγγλικά)