Επιμορφωτικές Συνεδρίες

Για την υποβολή πρότασης για Επιμορφωτική Συνεδρία διάρκειας (60’-90’) θα πρέπει να ακολουθηθεί το παρακάτω υπόδειγμα.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε τις προτάσεις σας για Επιμορφωτικές Συνεδρίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση steam2021conference@gmail.com