Συμμετοχή

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου και να λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής θα πρέπει:

  • Να έχουν συμπληρώσει την Αίτηση Παρακολούθησης και
  • Να συμπληρώσουν το παρουσιολόγιο με το ίδιο email της αίτησης παρακολούθησης κατά τις ώρες διεξαγωγής των εργασιών του Συνεδρίου