Πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου υπάρχουν σύμβολα του Webex Weeting, τα οποία είναι σύνδεσμοι προς τις αίθουσες διεξαγωγής, καθώς και του YouTube που οδηγούν στα αντίστοιχα κανάλια μετάδοσης.