Διαγωνισμός STEAM Φωτογραφίας

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δ.Ε.), ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου STEMonEDU, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας που απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδειχθεί πόσο ενδιαφέρουσα και συναρπαστική μπορεί να είναι μια  εκπαιδευτική δραστηριότητα STE(A)M στη σχολική τάξη μέσα από φωτογραφίες που το πιστοποιούν. Δεδομένου ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, έχετε την ευκαιρία  να εμπνεύσετε κι άλλους εκπαιδευτικούς σε μια STE(A)M προσέγγιση στην εκπαίδευση! 

Κανονισμός διαγωνισμού και κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με τον κανονισμό του  διαγωνισμού:

Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να υποβάλει μία ή περισσότερες φωτογραφίες για τον διαγωνισμό, αφού πρώτα εγγραφεί στην  πλατφόρμα STEAMonEdu

Οι συνεργαζόμενοι φορείς στο STEAMonEdu θα ορίσουν τα μέλη της κριτικής επιτροπής η οποία θα αξιολογήσει τις φωτογραφίες και θα ανακοινώσει τις τρείς (3) καλύτερες εικόνες με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Η φωτογραφία να εκφράζει τη διεργασία μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας STE(A)M

Η φωτογραφία να αντανακλά την ενεργό συμμετοχή διαφόρων συμμετεχόντων

Η φωτογραφία να έχει αισθητική ποιότητα, να είναι ελκυστική, να αποτυπώνει και να παρακινεί στην προσέγγιση της εκπαίδευσης STE(A)M.

Ο αριθμός των ψήφων του κοινού και η μέση βαθμολογία, που θα δοθεί σε κάθε φωτογραφία (μέσω της πλατφόρμας STEAMonEdu) θα συνεκτιμηθεί.

Κάθε διαγωνιζόμενος να έχει συμμετάσχει στο  Φόρουμ STEAMonEdu, επεξηγώντας το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει/έχουν ληφθεί η/οι φωτογραφία/ίες, καθώς επίσης και τον στόχο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Η επεξήγηση να είναι πλήρης, σχετική και να αποτελεί κίνητρο για άλλους ώστε να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες STE(A)M στη σχολική τάξη.

Η υποβολή φωτογραφίας συνεπάγεται αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού.

Προθεσμία υποβολής

  • Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο 2021.
  • Μορφή φωτογραφίας
  • Έγχρωμη ή σε κλίμακα του γκρι εικόνα
  • Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 10MB
  • Επιτρεπόμενοι τύποι: png gif jpg jpeg

Βραβείο

Για τις φωτογραφίες που θα διακριθούν προβλέπεται  προβολή στα μέλη της κοινότητας STEAMonEdu  και χορήγηση βραβείου/επαίνου. Συγκεκριμένα θα γίνει δημοσίευση των τριών καλύτερων εικόνων, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν την Τέχνη της STE(A)M Εκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στον ιστότοπο του έργου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλα κανάλια διάχυσης.

Η διαδικασία βράβευσης θα λάβει χώρα σε ειδική εκδήλωση  στο πλαίσιο του  Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» STE(A)M educators & education που διοργανώνει το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας από 1-3 Μαΐου 2021.  Pπερισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2216

Άδεια δημοσίευσης και πνευματικά δικαιώματα

Υποβάλλοντας μια φωτογραφία στην Κοινότητα STEAMonEdu, οι διαγωνιζόμενοι συμφωνούν να τηρήσουν τους επίσημους κανόνες.

Κάθε διαγωνιζόμενος που υποβάλλει φωτογραφίες στην πλατφόρμα δηλώνει ότι είναι κάτοχος των δικαιωμάτων χρήσης και αναπαραγωγής τους, καθώς και ότι νομικά δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα αναπαραγωγής τους στα μέλη-φορείς της Κοινότητας STEAMonEdu, μέσω ψηφιακών πλατφορμών και έντυπων αρχείων, οι οποίες θα πραχθούν με αποκλειστικό στόχο την προώθηση του ίδιου του έργου και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω αυτού.

Εάν η φωτογραφία παρέχει πληροφορίες που αφορούν στους συμμετέχοντες, αυτός που την υποβάλλει δηλώνει ότι έχει άδεια διάχυσης.

Εάν η συμμετοχή σας επιλεγεί ανάμεσα στις τρεις καλύτερες, παρέχετε στην Κοινότητα STEAMonEdu μη αποκλειστικά, αμετάκλητα, παγκόσμια δικαιώματα χρήσης του ονόματός σας και της/των φωτογραφίας/ών σας σε ψηφιακές πλατφόρμες και σε έντυπα αρχεία, τα οποία θα παραχθούν αποκλειστικά με στόχο την προώθηση του ίδιου του έργου και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορεί κανείς να επισκεφθεί τον σύνδεσμο:   https://steamonedu.eu/el/photocontest   και το Ιστολόγιο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πάτρας: https://blogs.sch.gr/pekesde/, καθώς και να  επικοινωνήσετε γραπτώς με τους εταίρους μας στο Colectic steamonedu@colectic.coop και στο CTI info@daissy.eap.gr

Περιμένουμε τη συμμετοχή σας με τις καλύτερες φωτογραφίες σας!