Σημαντικές Ημερομηνίες

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (στο βαθμό που οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν) και παράλληλα Διαδικτυακά από την Παρασκευή 07/05/21 έως την Κυριακή 09/05/21 (ΠΣΚ του Θωμά).

  • 06 Απριλίου 2021: Υποβολή προτάσεων για ειδικής μορφής συνεδρίες
  • 11 Απριλίου 2021: Υποβολή εργασιών (πλήρη κείμενα) για κρίση
  • 18 Απριλίου 2021: Ενημέρωση αποδοχής ειδικής μορφής συνεδριών
  • 18 Απριλίου 2021: Ενημέρωση κρίσης εργασιών
  • 27 Απριλίου 2021: Υποβολή τελικών εργασιών εισηγήσεων που έχουν εγκριθεί
  • 07 - 09 Μαΐου 2021: Διεξαγωγή Συνεδρίου

Εγγραφές για παρακολούθηση συνεδρίου θα γίνονται μέχρι Κυριακή 09/05/2021 15:30 (θα κλείσει η φόρμα)