Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διoργανωτές του συνεδρίου στο email: steam2021conference@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στους παρακάτω ιστότοπους: