Εργαστηριακές Συνεδρίες

Για την υποβολή πρότασης για Εργαστηριακή Συνεδρία διάρκειας (90’-120’) θα πρέπει να ακολουθηθεί το παρακάτω υπόδειγμα.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε τις προτάσεις σας για Εργαστηριακές Συνεδρίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση steam2021conference@gmail.com