Πρακτικά Συνεδρίου

Κατεβάστε τα πρακτικά του συνεδρίου από εδώ.

Τα πρακτικά του συνεδρίου φέρουν ISBN και έχουν εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο του ΕΑΠ.

Επιλεγμένες εργασίες (ανανεωμένη/εκτεταμένη έκδοση (extended version) στην Αγγλική γλώσσα) από το πρόγραμμα του συνεδρίου θα επιλεγούν προς δημοσίευση σε ειδικό τεύχος (special issue) του περιοδικού Hellenic Journal of STEM Education (https://www.hellenicstem.com/index.php/journal), το οποίο συν-εκδίδει η Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση STEM (Ε3STEM).